Diumenge, 16 De Desembre De 2018
C/ Major, 6, 
Sidamon - 25222
Telèfon: 973 56 04 21 Fax: 973 71 71 15

18/05
2015

GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS


Foto

Termini per presentar ofertes fins al 5 de Juny 2015.

Per acord del Ple municipal extraordinari 04/2015 de data 13/05/2015 es va acordar aprovar els següents punts que s'adjunten en la seva part dispositiva:

PRIMER.Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte de gestió del servei públic, per la modalitat de concessió, per SERVEI DE BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS per a lAjuntament de Sidamon, i amb un termini de la dita concessió de 2 anys, a comptar des de la data de la signatura del contracte, susceptible de les pròrrogues expresses de que pugui ser objecte, per anualitats.

SEGON.Aprovar lexpedient de contractació i disposar lobertura de la licitació, si bé restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats.

TERCER.Optar pel procediment obert amb diversos criteris dadjudicació per a ladjudicació del present contracte.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web